gunnelof

Klockan klämtar för den gråtande gubben

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
En vändning är av vikt för att slippa köpa näsdukar...
Tårarna kommer falla tungt om de startar men två starka stödnivåer kommer göra sitt bästa för att inte tårarna ska nå golvet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.