gunnelof

Klockan klämtar för den gråtande gubben

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
En vändning är av vikt för att slippa köpa näsdukar...
Tårarna kommer falla tungt om de startar men två starka stödnivåer kommer göra sitt bästa för att inte tårarna ska nå golvet.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.