GodDamnSki

Bitcoin (BTC) Idé om toppen för Bitcoin

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin ( BTC ) - Publicerar om den här idén eftersom den förra publicerades på engelska, och därför togs bort.

Om historien upprepar sig och vi återigen får en "blow of top" som avslutar fyraårscykelns tjurmarknaden för Bitcoin så är det här min idé om hur det skulle kunna sluta innan vi troligtvis får en följande krasch och långdragen björnmarknad.

2013, när vi tidsmässigt befann oss i samma skede i 4-årscykeln som nu så hade vi ytterligare ~1200% innan vi nådde en "blow of top".
2017, vid samma tidpunkt ökade värdet av en Bitcoin med ~600% tills toppen var nådd och en kraftig korrektion följde.
2021, om vi upprepar samma värdeutveckling som föregående tjurmarknad år 2017 vid samma tidpunkt skulle det innebära ett slutvärde motsvarande strax över USD 300.000, vilket också är mitt mest bullish scenario.

Om den procentuella utvecklingen även denna gången istället visar halveras från en cykel till nästa, så innebär det istället att BTC har ~3x kvar från dess nuvarande nivåer, vilket skulle innebära att värdet av en Bitcoin når strax över USD 140.000, vilket är den nivån jag tror att vi som minst når givet att ingenting dramatiskt påverkar marknaderna

Ta hand om er, gilla och kommentera gärna.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.