WolfofFalkenberg

Bitcoin triangel

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSD befinner sig i en triangel. Blir antingen upp eller nedbrott. Blir alltså Bearish ifall kursen faller under stödet av triangeln. Letar efter en RSI signal på en timme innan jag tar position. Förut har vi fått RSI köp-signaler på varje stöd i triangeln.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.