swedoc68

Longterm is the only chart to acknowledge

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Major resistance at 9800, if crossed aim for next target at 11800.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.