BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Cirka 3% ner till target vilket är från nedbrott ur uppkil och fib-stöd. Skulle också sedan kunna röra sig vidare ner till stödet för sedan uppgång till motstånd. Finns dock chans för både upp och nedbrott ur denna större sidrörelse. Därför bör man bevaka noggrant och sätta notiser på dessa nivåer.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.