ricksignal

bitcoin 20k or 30 will bounce?

ricksignal Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
dessa trendkanaler är oxo intressanta där finns 50-50% för både studs antingen på 30k eller 20k. allt beror på fed nu? vad tycker ni själva?
Kommentera:
får se om vi respekterar gröna tränder annars ner till nedre gula trenden för att bounsa upp till 3/400 k i 2023/4
Kommentera:
studs upp???dags för uppgång

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.