ricksignal

bitcoin 20k or 30 will bounce?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
dessa trendkanaler är oxo intressanta där finns 50-50% för både studs antingen på 30k eller 20k. allt beror på fed nu? vad tycker ni själva?
Kommentera: får se om vi respekterar gröna tränder annars ner till nedre gula trenden för att bounsa upp till 3/400 k i 2023/4

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.