BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
det enda fina alternativ som jag kan tänka mig att bli utspelad i btc ur 1) elliot waves 2)cykel analys 3) rsi
och en botten runt 30k förväntas mellan mars 2022 och oktober ungefär

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.