LongLifeTrading

Ett väl dolt bullish-case för Bitcoin

Lång
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Låt oss inleda med att vara übertydliga med en sak: teknisk analys bygger inte på att veta vart en kurs är på väg. Det handlar om att ...

1) ... identifiera områden där priset är sannolikt att reversera i endera riktningen; och

2) ... ta tempen på marknadssentimentet, det vill säga om momentumet i en trend är bullish, bearish eller neutral (för sidledesrörelser eller formationer)

Bitcoin kan gå precis vart som helst. Marknaden vet själv inte vart den ska, än mindre graferna själva. Liksom nyheter om att USA skulle förbjuda Bitcoin med säkerhet skulle totalkrascha kursen med omedelbar verkan så skulle likaså nyheten om att USA:s skiftande av USD:n mot Bitcoin som officiell valuta skicka kursen upp i stratosfären.

Givet att inga outliernyheter inträffar finns det, trots att Bitcoins tekniska karta på det stora hela ser svag ut, ändå lite bullish hopp. Och det är just detta hopp och dess nivåer som vi kommer gå igenom i denna analys.

Först och främst så bröt Bitcoin igenom den klusterzon av stöd kring $55,000 som utgjorde hoppet för en fin bulltrade. Vi snackar stödet från den stigande kanalen, det gröna ichimoku-molnet, EMA- och SMA100-linjerna respektive samt den horisontella stödzon som vilade som ett extra säkerhetsnät precis därunder.


Vad som hände därefter är inga nyheter. Natten till lördagen brakade Bitcoin ihop med cirka -22%. Det första vi måste göra här att identifiera VARFÖR raset blev så brant. För det är först genom att förstå de bakomliggande orsakerna till detta som vi kan fatta bättre grundade beslut om Bitcoins sentiment och sannolika riktning.

När folk gör sina analyser så tenderar de att titta på samma saker. TA-experten och tillika författaren Thomas Bulkowski pratar återkommande i sina böcker om hur de blurrigare formationerna (såsom huvud/skuldraformationer, osv) tenderar att kraftigt överprestera de allra mest uppenbara. Anledningen till detta är att folk tittar efter samma saker. Detta leder oss i sin tur till själva poängen: Stödklustret från ett par veckor tillbaka var så uppenbart som det kan bli. Detta kluster sammanföll dessutom både för logskalan och den aritmetiska skalan.

Om majoriteten traders identifierat samma uppenbara mönster som ovan och har satt stoplossar från allt mellan 48,000-53,000 beroende på deras analys, riskbenägenhet och storlek på hävstång, så innebär det per automatik att minsta spik nedanför detta stödområde - vilket i sig är helt normalt - triggade i gång en kavalkad av stoplossar, där den ena stoplossen triggade den andra med anledning av det ökade säljtryck som varje utstoppad långning följs av.

Detta betyder alltså att raset sannolikt inte berodde på teknisk svaghet, utan att alltför många fastnade med sina långa händer i kakburken samtidigt. När denna nivå sedan inte höll upp skapade det FUD på marknaden, varpå vi nu ser ett fear and greed-index på 23.

Varenda kotte och hans feta moster tycks förutspå lägre Bitcoin-priser. Och missförstå mig rätt, för den tekniska kartan ser definitivt svag ut. Men detta sentiment får mig å andra sidan att börja nosa på möjligheten för en reversal - just av den anledningen att ingen tror på en.

Kollar vi rent krasst har vi fortfarande en obruten bulltrend av högre bottnar och högre toppar.


Och öser vi vidare på ett lass med glidande medelvärden, i detta fall MA200, SMA200 och EMA200 på dagsgrafen så ser vi att situationen inte ser så stollig ut ändå. Så länge dessa stöd håller upp - och detta i kombination med allt vi redogjort för hittills - så finns det definitivt en god sannolikhet att vi står inför någon form av bullish reversal.

Slänger vi vidare på 2-dagarsgrafen så ser vi att Bitcoin studsade fint på både EMA200- och SMA200-linjerna.


Tillfälligheter? Låt Macualay Culkins kommentar från Ensam Hemma genljuda som svar: "I don't think so!"

Okej, so far, so good. Men vad är då riskzonen för ett bullscenario? När drar vi i katapultspaken och skjuter ut oss raka vägen in i likvider?

För att få svar på detta tar vi oss en sväng till 4-timmarsgrafen.

Antingen befinner vi oss i en fallande kanal = bullish ...


... eller också hovrar vi omkring i en fallande triangel = bearish.


Triangeln är lite för stökig och oren för att fullt kvalificiera. Givet hur saker spelat ut sig än så länge är den fallande kanalen en betydligt bättre matchning rent tekniskt.

Om vi utgår från denna kanal så vore ett ben nedåt mot stödlinjen både förväntad, men också ett svaghetstecken. Låt mig förklara varför.


Liksom "alla" kände till och positionerade sig för stödklustret för ett par veckor sedan tenderar folk att överestimera sannolikheten att en kanal (fallande eller inte) kommer att pingponga sig fram fler gånger än de statistiskt gör.

Min tes är därmed att om Bitcoin kan hålla denna zon och vända uppåt ...


... så vore det ett troligt styrketecken, för när priset i en underliggande en bit in i en formation eller kanal börjar klumpa och dra sig mot antingen stödet eller motståndet så är det en sista ledtråd innan priset sticker kraftigt. Utbrott upp ifrån en kanal i enlighet med prisutvecklingen i bilden ovan tenderar att bli betydligt starkare än när de sker enligt bilden nedan.


Kort och gott så är det sista vi vill se nu att priset letar sig ned och stänger kring $46,000 eller lägre på 4-timmarsgrafen.


Detta vore skäl nog för att dra på sig störthjälmen och söka skydd i likvider.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.