kwest

Bitcoin SEK - Bryter snart uppåt? Långsiktig analys (2011-2020+)

Lång
kwest Uppdaterad   
Bitcoin rör sig i ett historiskt mönster och ser ut att kanske bryta uppåt snart. RSI har varit nedtryckt en lång tid och med teorin om längre och längre cykler blir mönstret mer och mer utdraget på diagrammet.

Risken på nedsidan till botten av trendkanalen är ~20,000 SEK
Potentialen på uppsidan är 500,000-10,000,000 SEK på 3-5 års sikt.

10 miljoner per bitcoin låter kanske helt galet, men om priset på guld fortsätter att stiga och bitcoin ska upp i samma börsvärde som guld så ligger det helt i linje med förväntningarna och skulle placera oss i toppen av den stigande trendkanalen om 3-5 år.

Kostnaden för bitcoin mining ligger idag på ungefär $5,500 (48,400 SEK till dagens dollarkurs). Priset har aldrig gått under "cost of production" någon längre tid historiskt sett utan har för det mesta haft en hyfsad distans till det. Med det i åtanke så känns den långsiktiga risk/reward potentialen väldigt bra.

Min strategi är långsiktig "buy & hold" tills RSI når överköpta historiska nivåer, för att sedan sälja av mitt innehav och blanka ner till översålda historiska nivåer.
Trade stängt manuellt:
Glömde uppdatera den här iden. Har inte ägt bitcoin på flera månader nu och kommer inte göra det igen heller så länge marknaden är negativ. Stängde positionen till en fin vinst.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.