brandonosterberg

Jag tror den forsätter upp

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Jag e efterbliven och vet ingenting men jag hopps den kommer fortsätta upp
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.