OMXSTO:CHECK   CHECKIN.COM GROUP AB
Återblick i min tidigare analys:
Checkin aktien har från senaste analysen droppat ännu mer .
Känner personligen att marknaden prisade in detta pris runt 30kr.

Efter en lång nedgång ser vi nu att vi brutit upp och gjort EMA kors (8-21) på 4h graf. Dock ej på dags grafen än. SMA 50 kan agera motstånd på uppfasen runt 35-36kr. Även ett motstånd runt 50kr på volymprofilsindikatorn.

Min strategi kommer vara att ta en lång position när jag fått kors på EMA 8-21 på dags grafen.

Idag:
Tog en position den 25 mars och ligger i skrivande stund +20%. Hämtat hem lite vinster för att återinvestera dessa när jag fått ett kors på SMA 50.

Vi har momentum och styrka dock avtagit lite grann då vi befinner oss i ett motståndsområde. Vi behöver återhämta oss lite innan fortsatt uppgång. Min SL ligger i skrivande stund på 29 kr. Kan komma att flytta till BE om marknadsläget förändrar sig.

Uppgången i check beror mestadels på att OMX har haft betydligt starka dagar.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.