OMXSTO:CHECK   CHECKIN.COM GROUP AB
Återblick i min tidigare analys:
Checkin aktien har från senaste analysen droppat ännu mer .
Känner personligen att marknaden prisade in detta pris runt 30kr.

Efter en lång nedgång ser vi nu att vi brutit upp och gjort EMA kors (8-21) på 4h graf. Dock ej på dags grafen än. SMA 50 kan agera motstånd på uppfasen runt 35-36kr. Även ett motstånd runt 50kr på volymprofilsindikatorn.

Min strategi kommer vara att ta en lång position när jag fått kors på EMA 8-21 på dags grafen.

Idag:
Tog en position den 25 mars och ligger i skrivande stund +20%. Hämtat hem lite vinster för att återinvestera dessa när jag fått ett kors på SMA 50.

Vi har momentum och styrka dock avtagit lite grann då vi befinner oss i ett motståndsområde. Vi behöver återhämta oss lite innan fortsatt uppgång. Min SL ligger i skrivande stund på 29 kr . Kan komma att flytta till BE om marknadsläget förändrar sig .

Uppgången i check beror mestadels på att OMX har haft betydligt starka dagar.


iamyasink
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.