OMXSTO:CHECK   CHECKIN.COM GROUP AB
Återkommer till denna!
Checkin aktien har från senaste analysen droppat ännu mer .
Känner personligen att marknaden prisade in detta pris runt 30kr.

Efter en lång nedgång ser vi nu att vi brutit upp och gjort EMA kors (8-21) på 4h graf. Dock ej på dags grafen än. SMA 50 kan agera motstånd på uppfasen runt 35-36kr. Även ett motstånd runt 50kr på volymprofilsindikatorn.

Min strategi kommer vara att ta en lång position när jag fått kors på EMA 8-21 på dags grafen.


iamyasink
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.