OMXSTO:CHECK   CHECKIN.COM GROUP AB
God fortsättning traders!
Checkin, har verkligen varit en av förgångna årets IPO!
Efter en lång konsolidering ser vi att konsolideringen har brutit nedåt därefter kom nyheten om RE (riktad emission) på 56kr inför ett förvärv, även ett annat förvärv kan komma under året som kommer.
Just nu handlas aktien lägre än RE vilket är positivt för oss små sparare att komma in billigare långsiktigt. I det kortsiktiga perspektivet har vi positiva divergencer på RSI vilket indikerar på att en uppgång kan vara nära.
Jag ville dela med mig denna till communityn på årets första dag. Håll ett öga ni med! Jag har markerat ut mitt område (KEYBREAK) där jag gärna vill komma tillbaka och se om uppgången kan vara här. Har ännu inte tagit position än.

Gilla 👍 & Följ❤️
Kommentera:
Checkin intresserar mig runt denna demand zone. Positiv divergence byggs på ännu mer. Skulle inte förvåna mig om vi får en push härifrån. Har ett öga på denna kommande dagar/veckor.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.