Investoz

CHROMOGENICS

Lång
OMXSTO:CHRO   CHROMOGENICS AB
Veckan avslutades med ett "gap" från 0.83 ner till stängning på 0.68. Man kan vänta sig att gapet täpps igen i närtid, dels för att gap väldigt ofta täpps igen, dels för att vi har ett återkommande börsmönster("bullish bat"), men också en sinusvåg som används som en tidskurva för sälj/köp.

Allt som oftast tittar många bara på priset, men tiden dvs NÄR, kan också vara lika viktig för när man ska köpa/sälja oavsett hur mycket eller hur snabbt kursen har fallit eller stigit! Sinusvågen kan vara till stor hjälp för att avgöra när man har som störst chans att köpa "billigt" eller sälja "dyrt".

Just nu befinner sig aktien i en zon där sinusvågen är som lägst och är påväg att vända uppåt vilket innebär att chansen att köpa billigt är som störst inom denna period.
Samma gäller för sälj, när sinusvågen befinner sig som högst, så brukar kursen också stå som högst inom denna period och kursen faller oftast vid toppen av sinusvågen.

Om kursen konsoliderar i mitten av dessa vågrörelser så är det bäst att avvakta tills en trend har stabiliserat sig och och invänta nästa vågrörelse.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.