Förutsägelser och analys

Sinusvåg

Sine Wave är ett tekniskt analysverktyg baserat på avancerad matematik som indikerar om en marknad är i en trend eller i ett cykelläge. Det hjälpe traders att identifiera start och slut på en trendrörelse samt möjliga förändringar i trenden. Denna ledande indikator kallas MESA-indikatorn och utvecklades av John Ehlers baserat på en algoritm, som ursprungligen användes för digital signalbehandling. Den består av 2 linjer, kallad Sine Wave och Lead Wave. När priset går in i en trend, korsas linjerna inte och brukar gå parallellt och avskiljt från varandra.
 
Korsningar mellan dessa linjer kan signalera vändpunkter och generera köp eller säljsignaler under rätt förutsättningar. Indikatorn kan också indikera om en marknad är överköpt eller översåld (vilket innebär att priset är otillbörligt högt eller otillbörligt lågt), vilket kan peka på en konsolidering ellervändpunkt i trenden. Oavsett om den används ensam eller i kombination med andra tekniker eller icke-korrelerade indikatorer (som rörliga medelbaserade indikatorer) är Sine Wave ett användbart verktyg i en teknisk traders verktygslåda.