AktieAI

CINT Group AB - Dagdiagram

Kort
OMXSTO:CINT   CINT GROUP AB
Det här är en teknisk analys på CINT Group AB i dagdiagrammet.

Aktien har brutit ned ur en stigande kil som har inneslutit kursen i flera månader. Kursen misslyckades att ta sig ovanför 150 kr.

Vi kan också notera negativ divergens i RSI, MACD och MACD Histogram.

Viktiga stödnivåer har ritats upp med streckade gula linjer, ju tjockare desto starkare, samt med Fibonacci, där fib 0,5 och 0,618 kommer eventuellt att agera som bra stöd.

Det första stödet runt 123 kr sammanfaller med 0,5 och EMA100 (lila). Det kan vara ett bra första stöd, men kursen kan givetvis falla ytterligare.

Jag är negativ till aktien och tror på fortsatt fall.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.