jan9011

CL1!

Lång
jan9011 Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Olja börjar hitta stödområde?
Lite Gann teorier
Fasta inställningar 76,9 och 45,1
45,1 = 56,4 dagvärde 72-74 = nu
55 ligger på nordvästra diagonalen
54,1 ligger på västra kardinalen och liten bit kvar ner så har vi 6/6 på södra kardinalen. Men även 53 ligger på västra kardinalen
Så håll ögonen öppna runt 53-54
Kommentera:

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.