NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Olja börjar hitta stödområde?
Lite Gann teorier
Fasta inställningar 76,9 och 45,1
45,1 = 56,4 dagvärde 72-74 = nu
55 ligger på nordvästra diagonalen
54,1 ligger på västra kardinalen och liten bit kvar ner så har vi 6/6 på södra kardinalen. Men även 53 ligger på västra kardinalen
Så håll ögonen öppna runt 53-54
Kommentera:

Kommentarer