NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Tittar efter en rekyl upp igen på oljan.
Det finns ett Gap där den 28 som ev. kan fungera som avstamp?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.