NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Lägger en bevakning för kort enligt bild. Kan även bli en återtest av tidigare topp . Så är lite försiktig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.