NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Lägger en bevakning för kort enligt bild. Kan även bli en återtest av tidigare topp . Så är lite försiktig.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.