NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Tittar efter en kort trade i oljan
Blev ett kraftigt fall neråt och nu en liten rekyl mot min entrypunkt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.