nilsjan53

CL1

Lång
nilsjan53 Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Olja har brutit den negativa trendlinjen och kan ev. vara på väg upp mot nästa trendlinje.
Förbereder för en lång trade.
Kommentera:
Japanska myndigheter fruktar respons från Ryssland efter att G7-länderna och Australien kommit överens om att införa ett tak för det ryska oljepriset på 60 dollar per fat, rapporterade Kyodo.
I synnerhet tror Tokyo att om Ryska federationen kommer att begränsa exporten av råolja till länder som har anslutit sig till sanktionerna, kommer världspriserna att skjuta i höjden igen mitt i en förvärring av situationen med utbud och efterfrågan.
Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på den japanska ekonomin, som redan är under press på grund av den globala trenden mot högre priser på resurser och varor, konstaterade byrån.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.