nilsjan53

CL1

Lång
nilsjan53 Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Indikatorer pekar på att en rekyl uppåt kan vara på gång. Trenden är nedåt men tittar i alla fall på en lång
Kommentera:
Kom tyvärr inte in i matchen.
Målet uppnått.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.