nilsjan53

CL1!

Lång
nilsjan53 Pro Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! ,olja: Söker rekyl upp i markerad zon och inväntar Doji , Engulfing eller Three inside up
Kommentera: får hålla koll när vi kommer dit!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.