Adamnk

Coinbase - HOPPAS på lägre priser ($20-25)

Adamnk Uppdaterad   
NASDAQ:COIN   Coinbase Global
Mycket information runt Coinbase som jag är för lat för att berätta om. så håller mig till TA:

Tappar vi $45 är det tomrum nedåt, vetefan vart vi slutar upp om crypto går åt helvete samtidigt som tradfi tar nästa leg down.

Jag HOPPAS kunna plocka upp en del vid $20-25, då är vi 95% från ATH. Finns en jävla massa bullish potential för coinbase, men också en jävla massa risk så investera inte i något ni inte förstår. Det är mycket som händer bakom stängda dörrar i cryptovärlden just nu.

Target 1: $30
Target 2: $20-25
Kommentera:
Coinbase fortsatt svag relativt resterande index. tror det är en tidsfråga innan 45 bryter, var försiktig att ta short här dock, den är volatil
Kommentera:
Vi är utanför vår range, låt se om ATL $41 ger nåt stöd eller om det är död nedåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.