ApexiaTrading

Cotton long

Lång
MCX:COTTON1!   None
Går long bomull.

Det senaste kontraktet är dyrare än kommande vilket innebär att man är beredd att betala mer för bomull i detta nu än att vänta till nästa kontrakts början. Det är bullish. Ihop med att vi är vid Monthly FVG och Weekly bullish orderblock och är i "Seasonal tendencies" gör att jag är trygg i denna positions trade jag tänker hålla genom vintern och in i 2023.

Seasonal tendencies innebär att under de senaste ex 45 åren så har priset vid den här tidpunkten gått upp. Det garanterar inte att det gör det för varje år men det ökar ändå sannolikheten för att priset även detta år kommer gå upp vid den här tidpunkten OM priset visar styrka i priset vilket det gör.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.