Investoz

CATENA MEDIA

Kort
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
En huvudskuldraformation håller på att slutföras i Catena Media. Efter att tunga investeringsfonder har helt eller delvis lämnat, så har fallet varit tungt för CM . Min syn på det är att Catena Media kommer att fortsätta att falla långt under nivåer som vi ser idag! Aktien har som sista stödpunkt på 71. 40 och riskerar att falla upp till -30 % så fort den stödlinjen brister! I sådant fall ser vi bottennivåer som kommer ligga kring 49 kr för aktien!

Tittar man historiskt på aktien så har en liknande huvudskuldraformation hänt 2017. Efter en korrektion som varade i nästan 6 månader så steg aktien kraftigt under den senare delen av 2017 fram till mitten av 2018. Det är min tro att ett liknande scenario kommer att inträffa igen och att aktien kommer rusa kraftigt återigen! Det är inte omöjligt att aktien repar sig och vi kommer få se nivåer kring 100-110 kr .
Kommentera: Catena Media farligt nära stödområdet mellan 70.35-71.40 som är tunn. Det är bara en tidsfråga innan stödet brister. Man kan vänta sig en kurs mellan 42kr-65kr efter att stödet brister.
Kommentera: Ser ut som att den förväntade reaktionen kom vid 50,60 istället för 48,95. En diff på +1,65kr. En rusning på över +18% är en god bekräftelse på en fortsatt uppgång! Har man missat bottenformationen så är bra återköp vid 57,20kr.
Kommentera: Skall tilläggas att det är förutsatt att kursen högsta punkt är 64,50 och ej blir högre! Drar kursen iväg ytterligare så gäller inte 57,20 längre utan ändras till ett högre värde!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.