WolfofFalkenberg

Cielo Waste Solutions ABC

Lång
OTC:CWSFF   CIELO WASTE SOLUTIONS CORP
Kommer endast täcka den tekniska delen här.

Simplast beskrivet ser jag en stor långsiktig uppgående abc. Inuti våg 4 eller B i en långsiktig formation brukar det oftast just uppstå en ABCDE triangel som retracement. Detta skedde här och därför tror jag på en långsiktig abc. Isåfall återstår endast C vågen.

Retracement-triangeln har vi nu brutit ut ur och skapat en flagga vilket vi sedan återigen bröt upp ur. Jag tror vi tar oss upp till C med en 5-impulsvåg- Isåfall har vi nu haft första vågen och är påväg mot andra. Tredje vågen är upp till höjden av triangeln placerad vid utbrottet. kollar man på fib-extention här ser vi dessutom att 1 lägger sig perfekt på denna nivån. Därför tror jag starkt på denna target. Efter det är det svårt att förutspå targets så jag lär följa upp om denna analysen stämmer.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.