Swedishdaytrader

DAX40 INDEX Säljförslag

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
XETR:DAX   DAX-indexet
nedåtgående fortsättning.

dubbelt toppdiagram mönster

Säljförslag
TP 1 13830
Tp2 13680
SL - 14 020 (valfritt)
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.