NYSE:DB   Deutsche Bank AG
Undrar om inte OP beffiner sig där Jm befann sig under 2008 överlever de detta blir de fynd på 4-5kr

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.