TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Dollar kom upp i Gap-område och en reaktion nedåt kom
Tittar nu efter en kort trade .
Kommentera:
Glömde lägga in fib.
Kommentera:
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.