TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY : söker bekräftelse på omslag till rekyl i någon av markerade zoner. Zonerna hämtade från D en tid tillbaka. Avståndet till EMA200 börjar också bli ansträngt.
Kommentera: Fint fall från första zon. Söker nu återrekyl i markerade zoner
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.