Nappenbir

DXY, USDDOLLAR D1. Bearish

Kort
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Här kommer den fortsätta gå nedtrend. Priset kommer att bryta den Demand zonen snart.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.