TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXU , tittar på att DXY stiger mot markerad zon. Det gör att vissa andra par rekylerar
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.