OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Efter trippeltoppar har Embracer fallit till det långsiktiga stödet. Sedan har vi haft en rekyl perfekt upp till Fibonacci-nivån 0,786. Här uppe bildades också en bearish candle-stick som kallas Evening Star . Sedan har vi fått en nedgång och sedan en liten pullback. Därför anser jag att det skulle vara fördelaktigt att ta en kort då det är en "perfekt entry" på just denna uppgången. Min target ligger på det första röda stödet då det är bra att ta lite marginal. Tror dock att den skulle kunna gå ner till stödet igen innan vi "retestar" motståndet vilket jag är ganska säker på att den kommer brytas uppåt då en fjärde studs sällan sker.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.