WolfofFalkenberg

Eolus RsiDivergence(bull)

Lång
OMXSTO:EOLU_B   EOLUS VIND AB SER. B
Ser ut som en rsi divergence i Eolus som just nu befinner sig i en neråtkil. Jag tror att kursen kommer ligga runt stödet tills vi ser ett litet utbrott som går upp till motståndet runt cirka 200kr. *Detta är en väldigt kortsiktig analys*
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.