GenereraDeg

Decenniumbreakout med retest Weekly

Lång
OMXSTO:ERIC_B   ERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
Långsiktigt bullish 6-12 månader

1. Ericsson bryter ut från en 15-årig konsolidering
2. Retestas med stark positiv reaktion
3. Bryter ut ytterligare en gång efter en false breakout på dailygrafen
4. MACD vänder på sin retest och ser mycket hälsosam ut för vändning.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.