TAnyheter

ERICSSON, Begränsad nedsida och billig

Lång
OMXSTO:ERIC_B   ERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
Som jag ser det ser jag en begränsad nersida för Ericsson vi ser framför oss HeichenAshi där vi även ser att momentum avstannar och att nyheterna om korruption börjar lägga sig, kan nog gå ner något till men verkar ha tagit det värsta av kraschen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.