CME_MINI:ESH2023   E-mini S&P 500 Futures (Mar 2023)
En verbalt beskrivande kommande trade.
I den här videon visar jag hur marknaden är algoritmiskt styrd och inte rör sig genom köp eller säljkrafter. Jag visar var jag vill ta en short och varför.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.