CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
Allt beskrivet i charten.
Kort fiktiv trejd som visar vart priset dras till. Likviditet!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.