CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
Vi gick i för-marknaden hårt neråt in i ett område med starkt stöd från en veckonivå.
Att trejda i dessa förhållanden efter en sådan rörelse är inte att rekomendera då det ofta blir hackigt men visar här att det går. Tog ett par trejder innan som stoppades ur pga ovan.
Här ser vi att vi bryter uppåt och tar sikta på retail stopplosses. Trejden togs med stöd av divergens mellan indexen. Mer om det i ett utb avsnitt framöver.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.