CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
Jag tror att US500 kommer dras upp mot daily GAP:et runt 3920 initialt. Avstår att trejda tills årets början har "sagt sitt" och jag själv hunnit sätta mig för att göra en större macro analys av marknaden.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.