CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
En trejdidé för denna vecka skulle kunna se ut så här. Inget jag själva tar men det är dags att börja väcka upp trejdern i mig efter julhelgen.
Bullish på daily upp till GAP:et enligt tidigare analys. På 4 h har vi ett bullish gap under "oss". På 1h ser det likadant ut plus att vi har likviditet ovan som ett första target. Inväntar 14:30 innan denna paper trade tas.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.