CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
En sista trejd för veckan, sista timman. Entrien blev precist och mitt target var uppenbart med dubbel highs men pga tiden så orkade inte priset och jag vill inte ligga i en trejd över helgen pga GAP risken.
Nästa vecka kör vi igen. Häng med!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.