CME_MINI:ESM2023   E-mini S&P 500 Futures (Jun 2023)
Ett exempel på en demo trejd.
Vi är i en bearish marknad där vi gått upp i premium nivåer. Bland annat NWOG där vi fick vår entry via ett "FVG GAP". Draget är likviditeten de jämna bottnarna på tim charten. Njut!

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.