CME_MINI:ESM2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2023)
Efter tidigare veckans kraftiga uppgång så har vi nu nått högre timeframe nivåer i from av Dagliga Gap. Vi divergerar gentemot US30 och OM vi bryter angiven swing low så tror jag att vi ska ner mot 4086.75!
Vi är en period där vi säsongsmässigt går ner från och med nu fram till sommaren utöver ovan.
Kommentera:
Vi fick ingen short term low bruten därav föll min analys och vi är fortsatt bullish!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.