CME_MINI:ESM2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2023)
Låter er följa med på mina tankebanor när jag läser av chartsen innan dagens trading session drar igång. Är detta intressant så likea så jag vet. Annars kör jag i blindo! Kan inte låta bli att tala för att det är en algoritm som leverar priset i index och valutor i detta avsnitt och inte köp och säljtryck.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.