CME_MINI:ESZ2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2022)
Jag trodde på en tidigare vändning i US500 och US100 men priset visar annat. För min del ser jag detta som en korrektion och en "bulltrap" MEN vi är i seasonal tendencies för december för att gå uppåt. VI närmar oss 60 dagars highen som priset har 4 dagar på sig att ta slut enligt algorithmiska förhållningsätt (IPDA). Närmsta har vi 20 dagars highen och strax ovan den finns ett Daily VOID som jag kan se att vi sträcker oss till under veckan.
Jag kommer gå "lång" i mina scalps fram till 20 dagars highen är tagen.
Handel aktiv:
Vi har nu nått min lång target genom att stänga Daily Void med gårdagens canndle.
Idag bröt vi kraftigt neråt under nyheterna 14:40 och jag tror nu vi är nöjda med att lura in samtliga "long holders" och att vi nu bär söderut.
Kommentera:
3914 ser jag som en intressant nivå för target för daytrades shorts initialt.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.