StaticHaze

Kan Ethereum visa vägen denna uppgång?

Lång
INDEX:ETHUSD   Ethereum / U.S. Dollar
Likt Bitcoin så finns en möjligt setup till en IHS . ETH ligger möjligtvis bättre positionerad och närmare ett test av nacklinjen. Möjlitvis skulle Ethereum denna gång vara den crypto som går före och visar vägen upp / ner .
Brott ovanför nacklinje och etablering så tycker jag R/R för test av supply-området mellan ~$3800-$4100 helt klart är i spel. Har en basposition i ETH och fyller på om det bryter upp .

Likt BTC så blir makro så som Ukraina/Putin och FED, inflation och räntehöjningar viktiga att hålla koll på.
Kommentera: Bitcoin är fortsatt ledare i detta. Tycker inte Ethereum har visat någon större styrka att ta över taktpinnen den senaste månaden.

Kommer BTC upp nu, så finns ett möjligt "botten ur"-scenario på uppsidan, där vi i första hand ska kunna testa av ~$3300-nivån men möjligtvis även ~$4000.

På nedsidan har vi en ettårig kanalbotten som skulle kunna hålla som botten men framför allt ~$1720-nivån om saker och ting går käpprätt i omvärlden.

Men som sagt, Bitcoin som visar vägen, scenariot ser positivt ut för dagen

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.