FX:EURAUD   Euro / Australiensisk dollar
Kanalen är bruten,köpare börjar komma in men tycker inte det är någon fart. Känns som en fake . Förväntar mig samma utbrott på ovansida kanal för att sedan dimpa ner och hämta likviditet. Håller koll på candlars utseende
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.