MurrDawg

Demandnivå nere och testas

Lång
FX:EURAUD   Euro / Australiensisk dollar
Demandnivå nere och testas nu , vid rätt entry trigger på timing TF så finns här incitament för att gå lång
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.